czym się zajmujemy
nasza oferta

oferta

Display Dynamiczny

Kreacje dynamiczne display pozwalają na zmianę elementów kreacji, dopasowując ją w określony sposób do odbiorcy. Najefektywniej działa ona w przypadku kreacji ecommerce, jednak nie ma przeszkód w tym, by wykorzystać ją do każdej, odpowiednio przygotowanej kampanii.

Do uruchomienia kampanii niezbędne są:

Feed XML, najlepiej z pełną ofertą produktową, zapisany w formacie CSV, XML lub JSON, umieszczony na serwerze pod przekazanym linkiem, aktualizowany przynajmniej raz na 24h, bez ograniczeń dotyczących wagi pliku

Wdrożone kody PX na wszystkich podstronach serwisu klienta
HTML kreacji

W przypadku kampanii email, zaślepka wyświetlana w przypadku przesłania mailingu poza system poczta.wp.pl

Jeśli przed emisją nie zostaną dostarczone kreacje przygotowane zgodnie ze specyfikacją, to reklama będzie emitowana na podstawie szablonu domyślnego. Wszystkie kreacje muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną formatów reklamowych WPM.

Kreacje powinny składać się z pliku html zawierającego strukturę całej kreacji i pliku css ze stylami.

Kreacje display powinny być przygotowane responsywnie, wypełniać 100% dostępnej dla nich powierzchni i poprawnie ładować się w ramkach. Margines powinien być ustawiony tak, aby kreacja zaczynała się w lewym górnym rogu bez przesunięcia. Elementy klikalne powinny mieć ustawione styl „cursor: pointer;”.

Kod HTML kreacji powinien być przygotowany przy użyciu odpowiednich tagów, z których będzie korzystał system kreacji dynamicznych WPM podczas generowania finalnej reklamy wyświetlanej użytkownikowi na stronie. Dzięki tagom do kreacji zaciągane są odpowiednie obrazki, linki i teksty z feeda produktowego. Poniżej znajduje się pełna lista tagów wraz z opisem ich wykorzystania i tego co generują:

{{ url_N }} – link do strony docelowej produktu o numerze N.

{{ name_N }} – nazwa produktu o numerze N.

{{ price_N }} – cena produktu o numerze N.

{{ sale_price_N }} – cena promocyjna produktu o numerze N.

{{ category_N }} – kategoria produktu o numerze N.

{{ image_N }} – źródło do obrazka o numerze N.

{{ field_a_N }} – dodatkowy parametr z feeda dla produktu o numerze N.

Możliwe jest wykorzystanie 5 dodatkowych parametrów, o oznaczeniach od a do e (field_a, field_b, itd) oraz przypisanie do nich dowolnych parametrów z feeda, np. opisu produktu, wartości obniżki, które mogą zostać umieszczone w kreacji.

{% redir "http://reklama.wp.pl" %} – stały link do danej strony, można go wykorzystać np. dla linku kierującego do strony głównej sklepu.

{% utm_url N "par1=val1&....." %} – link do strony docelowej produktu o numerze N z dodanymi na końcu parametrami GET, może być wykorzystany na przykład w celu dodania do linku parametrów UTM google analytics – przykładowe zastosowanie:

 

Pod N należy podstawić liczbę od 1 do 12 włącznie. Liczba ta to numer produktu. Czyli przykładowo: trzeba zwrócić uwagę żeby pod obrazkiem {{ image_1 }} wyświetlić nazwę produktu {{ name_1 }}.

Numer 1 oznacza też najwyższy priorytet (jest to zależne od strategii, ale na przykład: najczęściej wyświetlany przez użytkownika produkt). Numer 2 to trochę rzadziej wyświetlany produkt i tak dalej. W każdej kreacji możliwe jest wyświetlenie do 12 produktów.

Kreacja display powinna mieć dodane reguły warunkujące to, w jaki sposób reklama będzie wyświetlana w zależności od dostępnego rozmiaru slotu reklamowego (chyba, że dana reklama ma mieć tylko jeden z góry założony rozmiar). Należy przygotować oddzielną strukturę kreacji dla poszczególnych rozmiarów i umieścić je w jednym kodzie HTML wewnątrz odpowiednich instrukcji warunkowych „if”, których składnia jest opisana poniżej.

Początek bloku warunkowego „if”:

{% if width <= AAA and height > BBB and height < CCC %} – gdzie: “AAA”, “BBB” i “CCC” to liczby całkowite oznaczające szerokość i wysokość slotu reklamowego. Przykładowo kod HTML reklamy umieszczony po tym warunku: {% if width <= 350 and height > 200 and height < 600 %}, zostanie wyświetlony tylko wtedy kiedy miejsce na reklamę będzie miało nie więcej niż 350 pikseli szerokości, więcej niż 200 pikseli wysokości i mniej niż 600 pikseli wysokości.

Warunek „else if”:

{% elif width <= AAA and height <= BBB %} – analogicznie jak w przypadku początkowego bloku, “AAA” I “BBB” to liczby całkowite oznaczające szerokość i wysokość slotu reklamowego.

Warunek „else”:

{% else %} – kod HTML umieszczony po tym warunku zostanie wyświetlony jeśli nie zostały spełnione warunki umieszczone w poprzednich blokach „if” bądź „else if”.

Koniec bloku warunkowego „if”:

{% endif %} – każdy blok warunkowy „if” należy zakończyć przy pomocy tej instrukcji.

Testowanie wyświetlania przygotowanego zgodnie z tą specyfikacją kodu kreacji możliwe jest jedynie w systemie WPM do kreacji dynamicznych.